Tin tức & sự kiện

21/11/2023

Hà Nội dừng dự án cao ốc tuyến đường 'băm nát' quy hoạch Lê Văn Lương

31/08/2023

HC1: Vũ Tùng Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 99,900 CP

24/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC1 của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (tầng 13, trụ sở 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc kể từ ngày 09/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

23/08/2023

HC1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/08/2023

HC1 chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/09/2023.

21/08/2023

HC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/08/2023

HC1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

27/07/2023

HC1: Vũ Tùng Dương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 100,000 CP

17/07/2023

HC1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/06/2023

HC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/06/2023

HC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2023

HC1: Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 2,000 CP

23/05/2023

HC1: Thay đổi nhân sự

19/05/2023

HC1: Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 2,000 CP

13/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC1 của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 13, số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 23/06/2023

10/05/2023

HC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

HC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

HC1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

HC1: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 HC1 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 37,54% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.