Tin tức & sự kiện

01/02/2023

HC1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/09/2022

HC1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/09/2022

HC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

HC1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

HC1: Bà Đỗ Thị Tuyết được bầu làm Trưởng Ban Kiểm Soát thay Ông Trịnh Việt Cường từ 10/06/2022

14/06/2022

HC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

HC1: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC1 của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 27/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 13, số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

25/04/2022

HC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

HC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2022

HC1: Thông báo chốt quyền ĐHĐCĐ TN 2022

14/04/2022

HC1: Thông báo chốt quyền đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

HC1: Thông báo chốt Danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022

14/04/2022

HC1: Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

HC1: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

HC1: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

HC1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/12/2021

HC1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Phú Thịnh

17/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC1 của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, tầng 13, tòa nhà 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc kể từ ngày 15/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/09/2021

HC1: Thay đổi nhân sự