Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 HCC - Một năm tăng trưởng đột phá.

18/01/2023

HCC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

12/01/2023

HCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

HCC: Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán và soát xéo báo cáo tài chính năm 2022

25/11/2022

HCC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

24/11/2022

HCC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dennis Peter Eric

21/10/2022

HCC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCC của CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex (số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần (từ ngày 12/10/2022) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đang còn hiệu lực.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

31/08/2022

HCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/08/2022

HCC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

17/08/2022

HCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

HCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

HCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

18/05/2022

HCC: Ông Phạm Văn Dữ tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám Đốc

25/04/2022

HCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

HCC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/04/2022

HCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

HCC: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

HCC: Báo cáo tài chính năm 2021