Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HCT - Doanh nghiệp lỗ 1,76 tỷ đồng.

12/11/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm bất động sản, chứng khoán "bay cao", một mã trên UPCoM tăng 60% sau một tuần

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HCT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,34 tỷ đồng

02/10/2023

HAH giảm gần 20% kế hoạch lãi 2023, công bố 4 tổ chức mua 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Ngày 28/09, HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) công bố thông tin bất thường thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2023 và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

16/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 150 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCT của CTCP Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 150 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán tài chính - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, địa chỉ tại Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2023 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

15/09/2023

HCT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/09/2023

HCT: HCT - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

14/08/2023

HCT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

HCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

HCT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HCT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,11 tỷ đồng, giảm 49,74% so với cùng kỳ.

07/07/2023

HCT: Thay đổi nhân sự

07/07/2023

HCT: Thay đổi nhân sự

28/06/2023

HCT: HCT - Công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

28/06/2023

HCT: HCT - Nghị quyết v.v phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023

18/05/2023

HCT: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 HCT - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,07 tỷ đồng tăng 45,96% so với cùng kỳ.

05/05/2023

HCT: Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

05/05/2023

HCT: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

HCT: Thay đổi nhân sự