Tin tức & sự kiện

20/09/2022

HDG: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

09/09/2022

HDG: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

29/08/2022

HDG, PVD và PET có tiềm năng gì?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị trung lập với HDG do triển vọng tăng trưởng ổn định; khả quan PVD do thị trường khoan khu vực đang trên đà phục hồi; khuyến nghị mua PET nhờ nhu cầu laptop, điện thoại di động kỳ vọng tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm cuối năm và sự kiện iPhone 14 sẽ ra mắt vào tháng 9.

29/08/2022

HDG: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

Giao dịch bổ sung - 40,767,083 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:


23/08/2022

HDG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

19/08/2022

HDG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

19/08/2022

HDG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

18/08/2022

HDG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29

16/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 40,767,083 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

15/08/2022

HDG: Quyết định thay đổi niêm yết

15/08/2022

Quý 2: Thủy điện bừng sáng

Quý 2/2022 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh của nhóm doanh nghiệp thủy điện. Trong khi đó, nhóm nhiệt điện chịu áp lực lớn khi giá nhiên liệu (than, khí đốt) trên thị trường tăng mạnh.

08/08/2022

HDG: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

25/07/2022

HDG: Quyết định của HĐQT về việc Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

16/07/2022

HDG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (thay thế báo cáo số 548a ngày 12/07/2022)

15/07/2022

HDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan

14/07/2022

HDG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

13/07/2022

HDG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) như sau: