Tin tức & sự kiện

29/07/2023

HES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

HES: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

16/06/2023

HES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/05/2023

HES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 HES - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 19 tỷ đồng.

03/04/2023

HES: Báo cáo thường niên 2022

24/03/2023

HES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2023

HES: Báo cáo tài chính năm 2022

06/03/2023

HES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

HES: Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

01/03/2023

HES: Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

19/01/2023

HES: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

HES: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán HES

29/12/2022

HES: Công bố thông báo sở hữu nước ngoài tối đa

21/10/2022

HES: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Một thành viên Putaleng

21/10/2022

HES: CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 470,500 CP

06/10/2022

HES: Đoàn Thu Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 89,100 CP

06/10/2022

HES: Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 10,000 CP

28/09/2022

HES: Đoàn Thu Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 89,100 CP

28/09/2022

HES: Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 10,000 CP