Tin tức & sự kiện

16/01/2023

HFX: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

HFX: Báo cáo thường niên 2022

08/07/2022

HFX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

HFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFX của CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà, địa chỉ: 122-123 M2 Láng Trung, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên

25/04/2022

HFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/04/2022

HFX: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

03/04/2022

HFX: Giải trình ý kiến kiểm toán

03/04/2022

HFX: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

HFX: Báo cáo thường niên 2021

27/01/2022

HFX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

02/11/2021

HFX: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

27/10/2021

HFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026

12/08/2021

HFX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

29/07/2021

HFX: Thông báo về việc bổ sung lí do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM

04/06/2021

HFX: Báo cáo thường niên 2020

24/05/2021

HFX: Giải trình lỗi soạn thảo văn bản trên BCTC hợp nhất năm 2020

24/05/2021

HFX: Giải trình lỗi soạn thảo văn bản trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

20/05/2021

HFX: BCTC Hợp Nhất năm 2020

20/05/2021

HFX: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020