Tin tức & sự kiện

27/09/2022

HGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2022

HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 50,000 CP

05/09/2022

HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 0 CP

17/08/2022

HGM: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so 2021

17/08/2022

HGM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/08/2022

HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 50,000 CP

03/08/2022

HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 0 CP

25/07/2022

HGM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HGM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

HGM: Đào Xuân Tuất - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 50,000 CP

31/05/2022

HGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

HGM: Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

04/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGM của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 26/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang vào các ngày từ 26/05/2022 và xuất trình căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

03/05/2022

Những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần đầu tiên tháng 5

Từ ngày 04-06/05, có 11 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất thuộc về HGM và HRB.

25/04/2022

HGM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/04/2022

HGM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

HGM trả cổ tức tiền mặt 30%

HĐQT của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) vừa thông qua nghị quyết trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30% (3,000 đồng/cp). Nguồn chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021.

14/04/2022

HGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2022

HGM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

HGM: Công văn về việc v/v khắc phục khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu HGM