Tin tức & sự kiện

22/08/2022

HHG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

HHG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

HHG: Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,200,000 CP

18/08/2022

HHG: Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2,200,000 CP

10/08/2022

HHG: Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHG

26/07/2022

HHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

HHG: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Hoàng Hà

20/07/2022

HHG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

HHG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

HHG: Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

30/06/2022

HHG: V/v công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

HHG: Quyết định duy trì diện bị kiểm soát

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

01/06/2022

HHG: Thông báo phát hành cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Hoàng Hà

04/05/2022

Một doanh nghiệp vận tải báo lỗ quý thứ 11 liên tiếp

Với việc tiếp tục báo lỗ sau 3 tháng đầu năm 2022, CTCP Hoàng Hà (HNX: HHG) đã có quý báo lỗ thứ 11 liên tiếp kể từ quý 3/2019.

26/04/2022

HHG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

HHG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

HHG: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

16/04/2022

HHG: Công văn chấp thuận của UBCK Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Hoàng Hà

08/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát