Tin tức & sự kiện

15/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HKB - Doanh nghiệp lỗ 57,97 tỷ đồng.

13/10/2023

Lộ diện các doanh nghiệp báo lỗ đầu tiên trong mùa KQKD quý 3

12/10/2023

KQKD quý 3/2023: 7 doanh nghiệp báo lỗ, nhóm bất động sản, cảng biển, thép, điện báo danh

11/10/2023

HKB: Báo cáo tài chính quý 3/2023

11/10/2023

HKB: Báo cáo tài chính quý 3/2023 (công ty mẹ)

11/10/2023

HKB lỗ quý thứ 15 liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên hơn 371 tỷ đồng

Tiếp tục ghi nhận quý thứ 15 liên tiếp kinh doanh thua lỗ, tại thời điểm cuối quý 3/2023 lỗ lũy kế của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (UPCoM: HKB) tăng lên mức 371 tỷ đồng.

06/10/2023

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2023

HKB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/08/2023

HKB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

15/08/2023

HKB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HKB - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 28,32 tỷ đồng

17/07/2023

HKB: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

17/07/2023

HKB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

06/07/2023

HKB: Thay đổi người công bố thông tin

05/07/2023

HKB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

03/07/2023

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2023

HKB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/05/2023

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2023

HKB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKB của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau