Tin tức & sự kiện

21/10/2022

HLA: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

01/08/2022

HLA: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

23/05/2022

HLA: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

11/11/2021

HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2021

HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

22/01/2021

HLA: Báo cáo tài chính quý I năm 2021 và giải trình

26/10/2020

HLA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

26/10/2020

HLA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

13/08/2020

HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Hữu Liên Á Châu (MCK: HLA)

22/07/2020

HLA: CBTT Báo cáo tài chính quý III năm 2020

23/06/2020

Chủ nợ của những doanh nghiệp lỗ khủng

Hơn ai hết, chủ nợ sẽ là người lo lắng nhất khi con nợ của mình không còn khả năng chi trả. Và ngân hàng – “chủ nợ” lớn của nhiều “con nợ” lỗ khủng lại càng nao núng hơn khi mức lỗ của con nợ vẫn chưa hề “thuyên giảm” mà ngày một “chồng chất” thêm.

12/06/2020

HLA: Thay đổi nhân sự

04/06/2020

HLA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

21/04/2020

HLA: CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2020

21/04/2020

HLA: Báo cáo tài chính quý II năm 2020

22/01/2020

HLA: Báo cáo tài chính quý I năm 2020

25/12/2019

HLA: Báo cáo tài chính năm 2019

24/10/2019

HLA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

24/07/2019

HLA: BCTC quý III năm 2019