Tin tức & sự kiện

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

08/12/2023

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

28/10/2023

Tiếp tục lỗ thêm 549,42 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC (SMC) công bố nợ xấu lên tới 1.304,6 tỷ đồng

18/08/2023

HLA: Thông báo về trạng thái chứng khoán

18/08/2023

HLA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

16/06/2023

Lãi suất điều hành giảm, tiền đổ mạnh vào chứng khoán

18/05/2023

HLA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

18/05/2023

HLA: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/04/2023

HLA: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/04/2023

HLA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

21/10/2022

HLA: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

01/08/2022

HLA: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

23/05/2022

HLA: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

11/11/2021

HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2021

HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

22/01/2021

HLA: Báo cáo tài chính quý I năm 2021 và giải trình

26/10/2020

HLA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

26/10/2020

HLA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

13/08/2020

HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Hữu Liên Á Châu (MCK: HLA)