Tin tức & sự kiện

03/01/2024

2024, nhìn lại 8 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền cao nhất năm 2023

21/12/2023

Gia đình cựu lãnh đạo TKV âm thầm nắm hơn 50% vốn một công ty bia có cổ phiếu cao nhất nhì TTCK, EPS gần 41.000 đồng, thường xuyên chia cổ tức 100-200%

17/12/2023

Cách cựu 'sếp’ TKV âm thầm sở hữu Bia Hạ Long

14/12/2023

‘Ăn chắc mặc bền’ với đầu tư cổ phiếu hưởng cổ tức

26/09/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/9

25/09/2023

HLB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

25/09/2023

Một doanh nghiệp bia có EPS gần 41.000 đồng chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 150%

25/09/2023

Một công ty bia chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 150%

23/09/2023

Một công ty bia ở Hạ Long sắp chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ khủng

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCoM: HLB) thông báo ngày 28/09 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/09.

23/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 15,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 150%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 15.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - TK - TC Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long. Địa chỉ: Số 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7) bắt đầu từ ngày 16/10/2023 và xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.năm 2022

21/09/2023

Một doanh nghiệp bia có EPS hơn 40.000 đồng, chia cổ tức khủng 150% bằng tiền

11/09/2023

HLB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

07/09/2023

HLB: Nguyễn Thị Trực - Thành viên BKS - đăng ký bán 4,000 CP

21/08/2023

HLB: Thông báo giao dịch cổ phiếu

09/08/2023

HLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/07/2023

HLB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

17/07/2023

HLB: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thư ký

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên website của Công ty: http://biahalong.com
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau theo giấy mời

11/07/2023

HLB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

05/07/2023

HLB: Thông báo giao dịch cổ phiếu