Tin tức & sự kiện

14/09/2022

HLB: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/10/2022 đến 15/10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên website của Công ty: http://biahalong.com

16/08/2022

HLB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2022

HLB: Thông báo về việc chốt danh sánh cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

27/07/2022

HLB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

HLB: Thông báo về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức ủy viên HĐQT của ông Trần Văn Thiệu

07/07/2022

HLB: Ngày 06/05/2027, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

21/06/2022

HLB: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 90,000 cổ phiếu

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Số 130 đường Lê Lợi, P. Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

14/06/2022

HLB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2022

HLB: Đào Thị Xuyến - Kế toán trưởng - đã bán 1,000 CP

10/06/2022

HLB: Thay đổi người công bố thông tin

09/06/2022

HLB: Thay đổi nhân sự

08/06/2022

HLB: CBTT : Thông báo thay đổi mẫu chữ ký xác nhận của bộ phận quản lý cổ đông

08/06/2022

HLB: CBTT : Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

08/06/2022

HLB: CBTT : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

06/06/2022

HLB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/06/2022

HLB: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

23/05/2022

HLB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

HLB: Đào Thị Xuyến - Kế toán trưởng - đăng ký bán 1,000 CP