Tin tức & sự kiện

29/10/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Một cổ phiếu bất ngờ bật tăng 73% trong tuần VN-Index giảm 47 điểm

28/07/2023

HLR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLR của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 21/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) bắt đầu kể từ ngày 21/08/2023. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình giấy Giấy chứng nhận cổ phần, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền (nếu có).năm 2022

21/07/2023

HLR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/07/2023

HLR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2023

HLR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

26/04/2023

HLR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

HLR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/03/2023

HLR: Báo cáo thường niên 2022

02/03/2023

BCTC 2022 HLR - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 0,96% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

02/03/2023

HLR: Báo cáo tài chính năm 2022

20/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLR của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

17/02/2023

HLR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/02/2023

HLR: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ TN 2023

27/01/2023

HLR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/07/2022

HLR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

HLR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLR của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) bắt đầu kể từ ngày 15/08/2022. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình giấy Giấy chứng nhận cổ phần, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

HLR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/04/2022

HLR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022