Tin tức & sự kiện

24/08/2022

HMC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

15/08/2022

Giao dịch bổ sung - 6,299,999 CP

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (mã CK: HMC) như sau:

04/08/2022

HMC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

30/07/2022

HMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,299,999 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận choCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel được thay đổi niêm yết như sau:

28/07/2022

HMC: Quyết định thay đổi niêm yết

26/07/2022

HMC: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 04

18/07/2022

HMC, SMA, VTO cùng loạt doanh nghiệp phải nộp sung quỹ Nhà nước hàng trăm tỷ đồng

Cục Thi hành án Dân sự TPHCM đã ra quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 50 tỷ đồng đối với mỗi công ty, gồm CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HMC), CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO), CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA)... liên quan đến vụ án đất vàng số 8-12 Lê Duẩn, TPHCM.

16/07/2022

HMC: Thông báo nhận được quyết định của cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về việc thi hành án chủ động

30/06/2022

HMC: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Lại Văn Quyền

e

27/06/2022

HMC: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

27/06/2022

HMC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (mã CK: HMC) như sau:

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (mã CK: HMC) như sau:

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

19/06/2022

Tuần 20-24/06: Cổ tức tiền mặt cao nhất 65%

Có 26 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 20-24/06. Tỷ lệ cao nhất đạt 65%.

15/06/2022

HMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

14/06/2022

HMC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

11/06/2022

HMC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

09/06/2022

HMC chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45% và phát hành 6.3 triệu cp

HĐQT CTCP Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HOSE: HMC) chốt 22/06 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt và cổ phiếu, 21/06 là ngày giao dịch không hưởng quyền.