Tin tức & sự kiện

11/01/2023

HMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/10/2022

HMG: Ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022-2023 với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh - Hà Nội

28/10/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2022

HMG: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Xuân Anh

23/09/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương và việc Công ty ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)

12/09/2022

HMG: Nghị quyết HĐQT đã thông qua chủ trương và việc Công ty ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)

16/08/2022

HMG: Công bố thông tin giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel - Xí nghiệp Kinh doanh kim khí số 8

16/08/2022

HMG: CBTT giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel - Xí nghiệp Kinh doanh kim khí số 8

20/07/2022

HMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/06/2022

HMG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/05/2022

HMG: Công ty ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Vietinbank - chi nhành Bắc Hà Nội

30/05/2022

HMG: Ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Vietinbank

20/05/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

HMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/04/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2022

HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

HMG: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

16/03/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị