Tin tức & sự kiện

31/08/2023

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2023

HMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/06/2023

HMG: Thông báo ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

02/06/2023

HMG: CBTT ký hợp đồng cho vay hạn mức năm 2023 với Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

29/05/2023

HMG: CBTT ký hợp đồng cho vay hạn mức năm 2023 với Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội

20/04/2023

HMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMG của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL , số 20 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định) bắt đầu từ ngày 01/06/2023 và xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

17/04/2023

HMG: CBTT gửi thông báo VSD chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022

17/04/2023

HMG: CBTT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

17/04/2023

HMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/03/2023

HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2023

HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

HMG: Báo cáo thường niên 2022

25/02/2023

BCTC 2022 HMG - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 4,47% so với cùng kỳ, đạt 7 tỷ đồng.

22/02/2023

HMG: Báo cáo tài chính năm 2022

30/01/2023

HMG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/01/2023

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

HMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022