Tin tức & sự kiện

23/09/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương và việc Công ty ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)

12/09/2022

HMG: Nghị quyết HĐQT đã thông qua chủ trương và việc Công ty ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)

16/08/2022

HMG: CBTT giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel - Xí nghiệp Kinh doanh kim khí số 8

20/07/2022

HMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/06/2022

HMG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/05/2022

HMG: Công ty ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Vietinbank - chi nhành Bắc Hà Nội

30/05/2022

HMG: Ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Vietinbank

20/05/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/04/2022

HMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/04/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2022

HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

HMG: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

16/03/2022

HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMG của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng công ty – số 20 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

25/02/2022

HMG: Báo cáo thường niên 2021

25/02/2022

HMG: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

HMG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

HMG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế