Tin tức & sự kiện

05/01/2023

HMH: CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 508,809 CP

12/12/2022

HMH: Phùng Văn Quang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 231,309 CP

29/11/2022

HMH: CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 1,500,000 CP

16/11/2022

HMH: Phùng Văn Quang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 231,309 CP

16/11/2022

HMH: CTCP Cánh Đồng Xanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,000,000 CP

16/11/2022

HMH: Phùng Văn Quang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 84,000 CP

31/10/2022

HMH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/10/2022

HMH: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

25/10/2022

HMH: CBTT nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Kiểm soát, từ nhiệm kể từ ngày 24/10/2022

17/10/2022

HMH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/10/2022

HMH: CTCP Cánh Đồng Xanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

11/10/2022

HMH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/10/2022

HMH: Phùng Văn Quang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 315,309 CP

27/09/2022

HMH: Phạm Thị Liên - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 138,896 CP

22/09/2022

HMH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2022

HMH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

06/09/2022

HMH: Phạm Thị Liên - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 138,896 CP

06/09/2022

HMH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

HMH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

HMH: Báo cáo tài chính quý 2/2022