Tin tức & sự kiện

04/02/2024

BCTC Quý 4/2023 HPI - Lợi nhuận quý 4 gấp 16,7 lần so với cùng kỳ, đạt 37,21 tỷ đồng.

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HPI - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 11,93 tỷ đồng, giảm 30,54% so với cùng kỳ.

22/08/2023

Tồn kho doanh nghiệp bất động sản còn bao nhiêu?

Tổng giá trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục giảm trong quý 2 và tính đến cuối tháng 6/2023, giá trị này giảm hơn 3% so với đầu năm, về gần 440 ngàn tỷ đồng, theo thống kê từ VietstockFinance.

14/08/2023

HPI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

Một cổ phiếu tăng hơn 100% trong tháng 7

28/07/2023

HPI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HPI - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 12,24 tỷ đồng, giảm 23,95% so với cùng kỳ.

24/07/2023

Khu công nghiệp có đến 3 cảng quốc tế, rộng nhất TP. HCM

21/07/2023

HPI: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/05/2023

Nâng tầm khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Bài cuối: Phát triển theo hướng xanh

08/05/2023

BCTC 1/2023 HPI - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 6,5 tỷ đồng tăng 342,7% so với cùng kỳ.

04/05/2023

HPI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/04/2023

HPI: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu HPI trên hệ thống giao dịch UPCoM

20/04/2023

HPI: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch

17/04/2023

HPI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

14/04/2023

HPI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

11/04/2023

HPI: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

11/04/2023

HPI: Thay đổi nhân sự

10/04/2023

HPI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

HPI: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu HPI trên hệ thống giao dịch UPCoM