Tin tức & sự kiện

27/01/2023

HPI: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

Cận Tết, một loạt tổ chức bị phạt do phạm lỗi trên thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã ADM-HOSE); Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã APG-HOSE); Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã TNI-HOSE); Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (mã HPI-UPCoM) và Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình (Nakydaco). Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã ADM-HOSE) bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng - trong đó, 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP). - Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (mã HPI-UPCoM) bị phạt 115 triệu đồng - trong đó có 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

18/01/2023

HPI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

Đình chỉ giao dịch, phạt 3 tỷ đồng vì mua 'chui' cổ phiếu ACB

Công đoàn Ngân hàng ACB mua tổng cộng 10,3 triệu cổ phiếu ACB nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch Cụ thể, Công đoàn Ngân hàng ACB mua tổng cộng 10,3 triệu cổ phiếu ACB (103,2 tỷ đồng) từ ngày 10/10/2022 đến ngày 19/10/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. UBCKNN phạt Công đoàn Ngân hàng ACB 3 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng. CTCP Dầu thực vật Tân Bình bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng do không thực hiện công bố các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2020, 2021; nghị quyết, biên bản và tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021.

16/01/2023

HPI phải nộp 115 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính

Theo thông báo ngày 12/01, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI) về các hành vi vi phạm với tổng số tiền 115 triệu đồng.

07/12/2022

HPI: Công bố thông tin về Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính

28/11/2022

HPI: Công bố thông tin về Quyết nghị của Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán

24/10/2022

HPI: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

HPI: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

16/09/2022

HPI: Công bố thông tin về Quyết định số 35/2022/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân Huyện Nhà Bè về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

25/08/2022

HPI: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HPI

22/08/2022

HPI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/08/2022

HPI: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

01/08/2022

HPI: CBTT về Giấy uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị

01/08/2022

HPI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HPI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

HPI: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

25/07/2022

HPI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
          - Nội dung họp: Các báo cáo và tờ trình của TGĐ, HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.