Tin tức & sự kiện

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HSP - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 81,95% so với cùng kỳ, lãi 4,65 tỷ đồng.

18/08/2023

HSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

HSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HSP - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 18,69% so với cùng kỳ, lãi 3,11 tỷ đồng.

19/07/2023

HSP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

18/07/2023

HSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

16/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 920 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSP của CTCP Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 9,17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 917 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ 30/06/2023 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) tại địa chỉ: thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/CCCD.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản qua ngân hàng, công ty đề nghị cổ đông phải gửi các thông tin liên quan về phòng kế toán của công ty trước ngày 25/06/2023 (Công ty chỉ thanh toán cho tài khoản là chính chủ tên cổ đông).năm 2022

16/06/2023

HSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2023

5 cổ phiếu hút tiền trên thị trường UPCoM

05/05/2023

Tháng 4/2023, giá trị giao dịch trên UpCoM tăng 120% so với tháng trước

21/04/2023

BCTC 1/2023 HSP - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,33 tỷ đồng tăng 87,03% so với cùng kỳ.

19/04/2023

HSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

HSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2023

HSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2023

BCTC 2022 HSP - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 6,34% so với cùng kỳ, đạt 12 tỷ đồng.

13/04/2023

HSP: Báo cáo tài chính quý 1/2023

11/04/2023

HSP: Báo cáo thường niên 2022

10/04/2023

HSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/04/2023

HSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2023

HSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông