Tin tức & sự kiện

31/01/2023

HTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

Một doanh nghiệp dệt may báo lãi kỷ lục trong năm 2022, EPS đạt 8.513 đồng

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UpCOM: HTG)  đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Năm 2022, HTG đặt mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 216 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8,7% và sụt giảm 2,4% so với kết quả đạt được năm 2021. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận được hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Dệt may Hòa Thọ (UPCoM: HTG).

28/01/2023

BCTC 4/2022 HTG - Lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

05/12/2022

HTG: Thay đổi nhân sự

02/12/2022

HTG: Thay đổi nhân sự

24/10/2022

HTG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

HTG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

05/09/2022

HTG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan

22/08/2022

HTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

HTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

HTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HTG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

HTG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

18/07/2022

Giao dịch bổ sung - 6,378,075 CP

12/07/2022

HTG: Ngày 18/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

08/07/2022

HTG: Ký kết Hợp đồng kiểm toán

06/07/2022

HTG: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 6,378,075 cổ phiếu

01/07/2022

HTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/06/2022

HTG: Thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp

28/06/2022

HTG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan