Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 HU1 - Lợi nhuận giảm 25,23% trong 2022.

18/01/2023

HU1: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

17/01/2023

HU1: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/01/2023

HU1: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã CK: HU1) như sau:

27/12/2022

HU1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/12/2022

HU1: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

16/12/2022

HU1: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

31/10/2022

HU1: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

28/10/2022

HU1: Giải trình LNST tăng trưởng và thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021

28/10/2022

HU1: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

HU1: BCTC quý 3 năm 2022

15/09/2022

HU1: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chức danh

15/09/2022

HU1: Thông báo thay đổi nhân sự

05/09/2022

HU1 có khả năng bị hủy niêm yết

Với việc liên tục xuất hiện ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có văn bản lưu ý CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HOSE: HU1) về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết.

31/08/2022

HU1: Lưu ý Công ty về khả năng hủy niêm yết

30/08/2022

HU1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

HU1: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

HU1: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022