Tin tức & sự kiện

26/08/2022

HUG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

HUG: Công bố thông tin tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty

23/08/2022

HUG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

10/08/2022

HUG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

HUG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

HUG: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022

11/07/2022

HUG: CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022

14/06/2022

HUG: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

14/06/2022

HUG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HUG của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần. Địa chỉ tại số 8 Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng nhận cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

05/05/2022

HUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2022

HUG: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

04/05/2022

HUG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

HUG: Báo cáo thường niên 2021

25/04/2022

HUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

25/04/2022

HUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để THQ nhận cổ tức năm 2021

23/04/2022

HUG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

HUG: Báo cáo tài chính năm 2021

07/04/2022

HUG: Công văn giải trình LNST trên BCTC hợp nhất năm 2021 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ

31/03/2022

HUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông