Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

18/07/2022

HVH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

06/07/2022

HVH: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng và lựa chọn đơn vị kiểm toán

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

02/06/2022

HVH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022

11/05/2022

HVH: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh)

25/04/2022

HVH: Link công bố điều lệ công ty sửa đổi và các quy chế

22/04/2022

HVH: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

21/04/2022

HVH: Thông báo cơ cấu BKS từ ngày 21/04/2022

21/04/2022

HVH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/04/2022

HVH: Báo cáo thường niên năm 2021

09/04/2022

HVH: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

30/03/2022

HVH: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

29/03/2022

HVH: Thông báo đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã CK: HVH) như sau:

16/03/2022

HVH: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HVH

15/03/2022

Giao dịch bổ sung - 5,514,209 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã CK: HVH) như sau

09/03/2022

HVH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/03/2022

HVH: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/02/2022

HVH: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021