Tin tức & sự kiện

01/02/2023

HVH: Đính chính BCTC HN quý 4/2022 và giải trình

27/01/2023

BCTC 4/2022 HVH - Một năm tăng trưởng đột phá.

13/01/2023

HVH: Nghị quyết HĐQT về tổng hợp giao dịch Công ty với các bên có liên quan năm 2022

09/01/2023

HVH: Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của CĐNB - Trần Hữu Đông

29/11/2022

HVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Xuân Trường

14/11/2022

HVH: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty

28/10/2022

HVH: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

HVH: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

24/10/2022

HVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Xuân Trường

03/10/2022

HVH: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty

03/10/2022

HVH: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

26/08/2022

HVH: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

HVH: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

HVH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

HVH: Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

01/08/2022

HVH: BCTC quý 2 năm 2022

01/08/2022

HVH: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

18/07/2022

HVH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

06/07/2022

HVH: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng và lựa chọn đơn vị kiểm toán