Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HVH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,14 tỷ đồng, giảm 52,52% so với cùng kỳ.

04/12/2023

Doanh nghiệp thời trang nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lỗ

09/11/2023

HVC Group công bố đạt chứng nhận tủ điện KEMA Type Test

31/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HVH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,55 tỷ đồng, giảm 92,51% so với cùng kỳ.

18/09/2023

HVH: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi lần thứ 5 của CN tại Tp. HCM

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

21/08/2023

HVH: Link công bố điều lệ công ty sửa đổi

21/08/2023

HVH: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 23

12/08/2023

Giao dịch bổ sung - 3,694,835 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã CK: HVH) như sau:


11/08/2023

HVH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

11/08/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,694,835 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC được thay đổi niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

11/08/2023

HVH: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

02/08/2023

HVH: Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

31/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HVH - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 73,25% so với cùng kỳ, lãi 7,22 tỷ đồng.

28/07/2023

HVH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

27/07/2023

HVH: Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan từ 01/01/2023 đến 30/06/2023