Tin tức & sự kiện

31/01/2023

ILS: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

31/01/2023

ILS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

23/12/2022

Tự doanh 23/12: Mua ròng hơn 437 tỷ đồng

Phiên 23/12, khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng hơn 437 tỷ đồng. Trong đó, EIB là mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất, với 223 tỷ đồng. KDC xếp thứ 2 với hơn 150 tỷ đồng. Chiều ngược lại, ILS là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị giao dịch 17.6 tỷ đồng.

15/12/2022

ILS: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

ILS: CBTT về việc hủy đăng ký ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

21/11/2022

ILS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

02/11/2022

ILS: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

19/10/2022

ILS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

ILS: Giải trình ý kiến kiểm toán và số liệu kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính bán niên 2022

31/08/2022

ILS: Giải trình ý kiến kiểm toán và số liệu KQKD trên BCTC bán niên 2022

31/08/2022

ILS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

ILS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

ILS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

ILS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

ILS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

11/07/2022

ILS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

04/07/2022

ILS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

ILS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/06/2022

ILS: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021

17/06/2022

ILS: Công bố thông tin về việc thay đổi, bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022