Tin tức & sự kiện

12/10/2023

Kinh Bắc City (KCB) lỗ nặng quý 3 dù liên tiếp về tay các dự án "khủng"

03/08/2023

KCB: Thay đổi nhân sự

27/07/2023

KCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/06/2023

KCB: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

21/05/2023

Góc nhìn TTCK tuần 22 - 26/5: Kiểm định vùng 1.080 điểm, chú ý nhóm bất động sản, xây dựng

11/05/2023

KCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/05/2023

KCB: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

KCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 KCB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 11 tỷ đồng.

18/04/2023

KCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCB của CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào ngày 10/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
          - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được quy định tại Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

06/04/2023

KCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

KCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

KCB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

29/03/2023

KCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2023

KCB: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

KCB: Báo cáo tài chính năm 2022

01/02/2023

KCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/08/2022

KCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/06/2022

KCB: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022