Tin tức & sự kiện

11/08/2022

KGM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

KGM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/07/2022

KGM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

KGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/06/2022

Lãnh đạo KGM hoàn tất bán 2.5 triệu cp

Tại CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (UPCoM: KGM), ông Phan Hùng Minh, thành viên HĐQT, báo cáo đã bán toàn bộ 2.5 triệu cp đang nắm giữ vào ngày 21/06.

24/06/2022

KGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Quốc Việt

24/06/2022

KGM: Phan Hùng Minh - Ủy viên HĐQT - đã bán 2,543,000 CP

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 438 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,38%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 438 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang. Địa chỉ số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang (vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 09/06/2022 và xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

KGM: Phan Hùng Minh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,543,000 CP

26/05/2022

KGM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

KGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

KGM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

KGM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

KGM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

KGM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

KGM: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

KGM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

KGM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/02/2022

KGM: Báo cáo tài chính năm 2021