Tin tức & sự kiện

25/08/2022

KHL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Hùng

27/07/2022

KHL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/07/2022

KHL: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

30/06/2022

Không công bố thông tin, một doanh nghiệp khoáng sản bị phạt 100 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Hưng Long (UPCoM: KHL).

30/06/2022

KHL: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

21/06/2022

KHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

KHL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/06/2022

KHL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/06/2022

KHL: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Huế giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay Ông Lê Đức Dũng

03/06/2022

KHL: Ông Nguyễn Quốc Việt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Trần Mạnh Hùng

30/05/2022

KHL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

KHL: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

19/05/2022

KHL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

KHL: Thay đổi người công bố thông tin

25/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHL của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát;
+ Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

09/04/2022

KHL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

KHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2021

KHL: Lê Thị Huyền Trang không còn là cổ đông lớn

24/11/2021

KHL: Bùi Thị Thu không còn là cổ đông lớn

11/11/2021

KHL: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM