Tin tức & sự kiện

11/08/2022

KSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/07/2022

KSD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

KSD: Ký hợp đồng kiểm toán

15/06/2022

KSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

KSD: Thay đổi nhân sự

29/04/2022

KSD: Thay đổi nhân sự

22/04/2022

KSD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

KSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

KSD: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo


08/04/2022

KSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

KSD: Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

31/03/2022

KSD: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

Gần nửa số doanh nghiệp niêm yết vượt kế hoạch kinh doanh 2021

361 doanh nghiệp niêm yết đã vượt kế hoạch lợi nhuận 2021, chiếm gần nửa tổng số doanh nghiệp toàn thị trường. Con số này tăng 28% so với năm trước.

21/03/2022

KSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSD của CTCP Đầu tư DNA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư DNA, Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

25/02/2022

KSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

KSD: KSD_Thông báo chốt quyền họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

KSD: KSD_CBTT thông báo chốt quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2022