Tin tức & sự kiện

18/01/2023

KSD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

23/12/2022

KSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/12/2022

KSD: Bùi Việt Vương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 500,000 CP

30/11/2022

KSD: Bùi Việt Vương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500,000 CP

28/11/2022

KSD: Nguyễn Đức Đạo - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 112,200 CP

20/10/2022

KSD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/08/2022

KSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

KSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

KSD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

KSD: Ký hợp đồng kiểm toán

15/06/2022

KSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

KSD: Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm nhân sự Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT 

29/04/2022

KSD: Bà Bùi Thị Loan được bầu đảm nhận chức vụ Trưởng BKS Công ty

22/04/2022

KSD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

KSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

KSD: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo


07/04/2022

KSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

KSD: Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo