Tin tức & sự kiện

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KSD - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 0,33 tỷ đồng.

18/08/2023

KSD: Thông báo bổ sung cổ phiếu KSD vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2023

Nhà đầu tư Hàn Quốc mua ròng 9,1 triệu USD cổ phiếu Việt Nam trong hơn 10 ngày

16/08/2023

KSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

KSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

KSD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 KSD - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,12 tỷ đồng

04/07/2023

KSD: Ký hợp đồng kiểm kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và năm 2023.

26/06/2023

KSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

30/05/2023

KSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2023

KSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2023

KSD: Nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Tùng

09/05/2023

KSD: Đàm Thị Ái Len - Chủ tịch HĐQT - đã mua 241,200 CP

08/05/2023

BCTC 1/2023 KSD ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,74 tỷ đồng quý I.

05/05/2023

Cổ phiếu thiết bị điện đắt hàng nhờ... giá điện tăng

20/04/2023

KSD: Báo cáo tài chính quý 1/2023

18/04/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/4