Tin tức & sự kiện

18/08/2022

KSH: Giải trình cổ phiếu KSH tăng 5 phiên liên tiếp

03/08/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

KSH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

KSH: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

KSH: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

06/05/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

KSH: Báo cáo thường niên 2021

18/02/2022

KSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

28/01/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/01/2022

KSH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/12/2021

Xem nhẹ xử phạt của Sở, cổ phiếu KSH và VTR bị hạn chế giao dịch

Mặc dù đã bị HNX tạm dừng giao dịch 3 phiên nhưng 2 doanh nghiệp này vẫn không công bố BCTC bán niên 2021 soát xét theo thời hạn được quy định.

07/12/2021

KSH: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

03/12/2021

Lơ cảnh báo của Sở, KSH và VTR bị ngừng giao dịch 3 phiên

Mặc dù được HNX nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin nhưng 2 doanh nghiệp này vẫn không công bố BCTC bán niên 2021 soát xét theo thời hạn được quy định.

02/12/2021

KSH: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

01/12/2021

HNX nhắc nhở 3 công ty chậm công bố BCTC bán niên 2021 đã soát xét

HNX vừa có văn bản nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét...

21/10/2021

KSH: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ)

21/10/2021

KSH: Báo cáo tài chính quý 3/2021