Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 KSQ - Một năm đi lùi.

01/02/2023

KSQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

KSQ: Báo cáo tài chính quý 4/2022

06/01/2023

KSQ: Thay đổi nhân sự

08/12/2022

KSQ: CBTT giải trình 5 phiên tăng trần

08/11/2022

KSQ: Bổ nhiệm Bà Đỗ Phương Dung giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Cẩm Tiến

20/10/2022

KSQ: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

KSQ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Ngọc Kim

19/08/2022

KSQ: Thông báo bổ sung cổ phiếu KSQ vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2022

KSQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

KSQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

KSQ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

KSQ: Vũ Thị Ngọc Kim không còn là cổ đông lớn

04/07/2022

KSQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

KSQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

KSQ: Bổ nhiệm Ông Bùi Thức Dục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay cho Ông Triệu Văn Hợi từ 17/06/2022

23/06/2022

KSQ: Ông Trần Việt Hùng là người được ủy quyền công bố thông tin

13/06/2022

KSQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/06/2022

KSQ: Cổ đông lớn trao tay 2.5 triệu cp

Tại CTCP CNC Capital Việt Nam (HNX: KSQ), ông Ngô Tiến Quang Huy vừa mua vào 2.5 triệu cp và trở thành cổ đông lớn.

10/06/2022

KSQ: Báo cáo về ngày trờ thành cổ đông lớn