Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 KST - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,29 tỷ đồng, giảm 60,53% so với cùng kỳ.

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KST - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,13 tỷ đồng, giảm 63,49% so với cùng kỳ.

19/09/2023

30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18-22/9

09/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,070 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.070 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 16/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán - CTCP Kasati (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 16/10/2023 và xuất trình Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/09/2023

KST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/08/2023

KST: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2022

28/08/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/8

28/08/2023

KST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/08/2023

KST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

07/08/2023

KST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

KST: Báo cáo tài chính quý 2/2023

25/07/2023

BCTC Quý 2/2023 KST - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 23,97% so với cùng kỳ.

30/06/2023

KST: Công bố đơn vị kiểm toán BCTC 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 KST - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,52 tỷ đồng tăng 18,56% so với cùng kỳ.

05/05/2023

KST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

KST: Báo cáo tài chính quý 1/2023

19/04/2023

KST: Bô sung giải trình báo cáo tài chính năm 2022