Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 KTC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,74 tỷ đồng.

01/12/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 200 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 200 đồng/CP

26/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 27/11 - 1/12

06/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, tâm điểm BMP, MFS, CAV

23/10/2023

Thương mại Kiên Giang (KTC) thoát lỗ quý 3, báo lãi cao nhất 5 quý gần đây

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KTC - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, đạt 14,1 tỷ đồng.

05/09/2023

KTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

29/08/2023

KTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/08/2023

Giá gạo tăng, doanh nghiệp gạo vẫn lãi "mỏng như lá lúa"

Nửa đầu năm 2023, ngành gạo đón nhiều thông tin tích cực từ nhu cầu cũng như giá gạo trên thị trường quốc tế tăng liên tục... Tuy nhiên, những thuận lợi này chưa được phản ánh trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp gạo trên sàn chứng khoán.

11/08/2023

KTC: Thay đổi nhân sự

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 KTC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,05 tỷ đồng, giảm 92,9% so với cùng kỳ.

04/08/2023

KTC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

KTC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

KTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

KTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/06/2023

KTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/06/2023

KTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Lợi nhuận quý 1 của doanh nghiệp ngành gạo lệch pha với giá gạo xuất khẩu

Bức tranh xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2023 có nhiều điểm sáng khi đơn hàng cũng như giá bán đều tăng mạnh. Tuy nhiên, không hẳn doanh nghiệp xuất khẩu gạo nào cũng nắm bắt được những cơ hội đó. Điều này thể hiện rõ nét qua kết quả kinh doanh tương phản trong quý 1/2023 của nhóm doanh nghiệp niêm yết ngành gạo.

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 26/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
+ Xem xét, thông qua các tờ trình gồm:
· Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
· Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
· Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
· Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
+ Một số vấn đề khác (nếu có)

08/05/2023

BCTC 1/2023 KTC - Lợi nhuận quý I lai 5,85 tỷ đồng tăng 50,74% so với cùng kỳ.