Tin tức & sự kiện

22/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

21/09/2022

KTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/09/2022

KTT: Quyết định chuyển sang diện bị kiểm soát

20/09/2022

KTT: Thay đổi nhân sự

19/09/2022

KTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/09/2022

KTT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

15/09/2022

KTT: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu KTT vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

15/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

14/09/2022

KTT: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo

12/09/2022

KTT: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTT của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 18 đường Manor 1 STR Khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;
+ Thay đổi Trụ sở chính Công ty.

30/08/2022

KTT: Về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu KTT vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

22/08/2022

KTT: Thay đổi nhân sự

22/08/2022

KTT: Thay đổi nhân sự

19/08/2022

KTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17/08/2022

KTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

KTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

KTT: CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm của TV HĐQT Nguyễn Thị Nhàn và Kể toán trưởng Phạm Thị Huyền Trang

09/08/2022

KTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Bắc

28/07/2022

KTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022