Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 KTT - Doanh nghiệp lỗ 23,95 tỷ đồng.

14/01/2024

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Cổ phiếu ngân hàng "nổi sóng", một mã tăng kịch trần 4 phiên liên tiếp

13/01/2024

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản đồng loạt từ nhiệm, cổ phiếu ‘bốc đầu’ tăng 38% chỉ trong 1 tuần

05/01/2024

HNX cắt margin 89 cổ phiếu, tổng cộng 176 mã chứng khoán niêm yết trên hai sàn sẽ không được giao dịch ký quỹ trong quý 1/2024

24/10/2023

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KTT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 20,6 tỷ đồng

02/10/2023

KTT: Thay đổi nhân sự

11/09/2023

KTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/08/2023

KTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/08/2023

KTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

18/08/2023

KTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/08/2023

KTT: Thay đổi nhân sự

04/08/2023

KTT: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2023 không thành công

01/08/2023

KTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

BCTC Quý 2/2023 KTT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 11,86 tỷ đồng

25/07/2023

KTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Phú Minh

24/07/2023

KTT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

13/07/2023

KTT: CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

13/07/2023

KTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông