Tin tức & sự kiện

01/02/2023

L62: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/01/2023

L62: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

07/12/2022

L62: Thay đổi nhân sự

23/10/2022

L62: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/08/2022

Ba cổ phiếu họ Lilama bị cắt margin

Các cổ phiếu này đều rơi vào thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.

23/08/2022

L62: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu L62 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2022

L62: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

L62: CBTT Về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với nội dung kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

04/08/2022

L62: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc với nội dung kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

L62: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

L62: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/07/2022

L62: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

L62: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Vũ Kế Chương từ 30/06/2022

30/06/2022

L62: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

L62: Thông báo bổ sung cổ phiếu L62 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

30/06/2022

L62: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo

28/06/2022

L62: Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Bà Vũ Thị Thùy Trang

06/06/2022

L62: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông