Tin tức & sự kiện

12/10/2023

L63: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

31/07/2023

L63: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 5,000 CP

08/06/2023

L63: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

L63: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

L63: Thay đổi nhân sự

04/05/2023

L63: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

L63: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 L63 - Một năm đi lùi, công ty lỗ 45 tỷ đồng.

17/04/2023

L63: Báo cáo thường niên 2022

01/04/2023

L63: Báo cáo tài chính năm 2022

31/03/2023

L63: Nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng của ông Nguyễn Văn Công

10/03/2023

L63: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

L63: Quyết định Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/01/2023

L63: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

L63: Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Quốc Khánh

22/12/2022

L63: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/10/2022

L63: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/10/2022

L63: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/07/2022

L63: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022