Tin tức & sự kiện

16/08/2022

LAW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

LAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

LAW: Ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

15/07/2022

LAW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/05/2022

LAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

LAW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chính thức sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chính thức sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Các nội dung đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Nội dung họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp.

25/03/2022

LAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

LAW: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

LAW: Báo cáo tài chính năm 2021

21/01/2022

LAW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

LAW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

03/12/2021

LAW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/10/2021

LAW: Báo cáo tài chính quý 3/2021

07/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 420 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài vụ Công ty số 250 Hùng Vương, P.4, TPTA, Long An. Bắt đầu từ ngày 27/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/10/2021

LAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/08/2021

LAW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

14/07/2021

LAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

13/07/2021

LAW: Báo cáo tài chính quý 2/2021

12/07/2021

Hé lộ kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 của loạt doanh nghiệp

Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp niêm yết đang dần lộ diện với con số đa phần khả quan. Đáng chú ý, có nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tính bằng lần.