DNSE Detail Stock LAW

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước Long An

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

LAW

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

LAW

0.00%

05/04/2024

Biwase và 5 thương vụ M&A hàng trăm tỷ của ngành nước năm 2023

LAW

0.00%

BWE

0.00%

+3

09/02/2024

Biwase và 5 thương vụ M&A hàng trăm tỷ của ngành nước năm 2023

Cổ phiếu ngành nước có thực sự tiềm năng?

LAW

0.00%

LDW

0.00%

+4

22/01/2024

Cổ phiếu ngành nước có thực sự tiềm năng?

Doanh nghiệp cấp nước đầu tiên báo lỗ nặng trong quý IV/2023

LAW

0.00%

13/01/2024

Doanh nghiệp cấp nước đầu tiên báo lỗ nặng trong quý IV/2023

Kết quả kinh doanh quý 4/2023 ngày 12/1: 2 doanh nghiệp thép báo lãi, CTCK báo LNTT tăng 91%

LAW

0.00%

TNS

0.00%

+8

12/01/2024

Kết quả kinh doanh quý 4/2023 ngày 12/1: 2 doanh nghiệp thép báo lãi, CTCK báo LNTT tăng 91%

DNP Water dự kiến chi ra hơn 428 tỷ đồng để thâu tóm Saigon Water

LAW

0.00%

BPW

+4

08/12/2023

DNP Water dự kiến chi ra hơn 428 tỷ đồng để thâu tóm Saigon Water

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2023

LAW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

LAW

0.00%

09/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 16 - 20/10

LAW

+5.00%

DGW

-4.12%

SHP

-5.74%

+6

14/10/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 2

LAW

12/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 607 đồng/CP

LAW

12/10/2023

LAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

LAW

0.00%

03/10/2023

DNP bị phạt về thuế gần 12 tỷ đồng giữa lúc lợi nhuận khởi sắc nhờ thoái vốn đầu tư

LAW

0.00%

DNP

0.00%

+2

29/09/2023

DNP bị phạt về thuế gần 12 tỷ đồng giữa lúc lợi nhuận khởi sắc nhờ thoái vốn đầu tư

LAW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

LAW

0.00%

26/09/2023

LAW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

LAW

0.00%

07/09/2023

LAW: Xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

LAW

0.00%

06/09/2023

LAW: Thay đổi nhân sự

LAW

0.00%

06/09/2023

LAW: Thay đổi nhân sự

LAW

0.00%

05/09/2023

LAW: Giải trình công bố thông tin nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo tài chính bán niên 2023 có sự chênh lệch trước và sau soát xét 5% trở lên

LAW

-13.53%

31/08/2023

LAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

LAW

-13.53%

31/08/2023