Tin tức & sự kiện

02/06/2023

LCW: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2023

01/06/2023

LCW: Thay đổi nhân sự

25/05/2023

LCW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

22/05/2023

Hai công ty nước sạch sắp rời sàn chứng khoán

19/05/2023

LWS, LCW và SD4 bị HNX hủy đăng ký giao dịch

16/05/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

15/05/2023

LCW: Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng

15/05/2023

LCW: Ngày 06/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Nước sạch Lai Châu

28/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 10.7 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCW của CTCP Nước sạch Lai Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 0,107%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10,7 đồng). Số tiền cổ tức cổ đông nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 31/05/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

27/04/2023

LCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2023

LCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 1/2023 LCW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,08 tỷ đồng tăng 9,36% so với cùng kỳ.

19/04/2023

LCW: Báo cáo tài chính quý 1/2023

31/03/2023

LCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/03/2023

LCW: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

LCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/03/2023

LCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2023

LCW: Báo cáo thường niên 2022

06/03/2023

BCTC 2022 LCW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 0,07% so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

06/03/2023

LCW: Báo cáo tài chính năm 2022