Tin tức & sự kiện

31/10/2022

LEC: Giải trình chênh lệch KQKD HN quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

LEC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

LEC: Giải trình KQKD quý 3/2022 bị lỗ

28/10/2022

LEC: BCTC quý 3 năm 2022

11/10/2022

LEC: Thông báo liên quan đến giá cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp

30/09/2022

LEC: Thông báo thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu LEC

26/09/2022

LEC: Thông báo về thù lao của BKS

23/09/2022

LEC: Thông báo tình hình công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu

30/08/2022

LEC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/08/2022

LEC: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

LEC: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

LEC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

LEC: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

LEC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

29/07/2022

LEC: BCTC quý 2 năm 2022

08/07/2022

LEC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

28/06/2022

LEC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

03/06/2022

LEC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03/06/2022

LEC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022