Tin tức & sự kiện

26/09/2022

LEC: Thông báo về thù lao của BKS

23/09/2022

LEC: Thông báo tình hình công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu

30/08/2022

LEC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

08/07/2022

LEC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

28/06/2022

LEC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

31/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung như sau:

24/05/2022

LEC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

21/05/2022

LEC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/05/2022

LEC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

04/05/2022

LEC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2022 so với quý 1/2021

27/04/2022

LEC: Thông báo ủy quyền thực hiện công bố thông tin

20/04/2022

LEC: Báo cáo thường niên năm 2021

06/04/2022

LEC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

31/03/2022

LEC: Giải trình chênh lệch số liệu KQKD HN năm 2021 trước và sau kiểm toán

31/03/2022

LEC: Giải trình chênh lệch KQKD HN và Cty mẹ năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

24/03/2022

LEC: Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

07/02/2022

LEC: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021

28/01/2022

LEC: HĐQT phê duyệt giao dịch giữa LEC và người có liên quan

28/01/2022

LEC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020