Tin tức & sự kiện

19/01/2023

LGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

20/12/2022

LGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

14/11/2022

LGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

14/11/2022

LGC: Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 11/11/2022

26/10/2022

LGC: Giải trình chênh lệch BCTC HN quý 3/2022 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/10/2022

LGC: Giải trình chênh lệch BCTC riêng lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/10/2022

LGC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

26/10/2022

LGC: BCTC quý 3 năm 2022

06/10/2022

LGC: Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 05/10/2022

29/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

LGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

31/08/2022

LGC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021

26/08/2022

LGC: BCTC quý 2 năm 2022

26/08/2022

LGC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

18/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp BOT làm ăn ra sao?

Thống kê từ 16 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có hoạt động kinh doanh liên quan đến thu phí đường bộ (BOT) cho thấy, tổng doanh thu trong quý 2/2022 đạt 4.88 ngàn tỷ đồng, giảm trên 3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đạt 7.88 ngàn tỷ đồng, giảm 1.6%.

01/08/2022

LGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

LGC: Giải trình chênh lệch BCTC riêng lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

LGC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh HN quý 2/2022 so với quý 2/2021

29/07/2022

LGC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022