Tin tức & sự kiện

29/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

LGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

31/08/2022

LGC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021

18/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp BOT làm ăn ra sao?

Thống kê từ 16 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có hoạt động kinh doanh liên quan đến thu phí đường bộ (BOT) cho thấy, tổng doanh thu trong quý 2/2022 đạt 4.88 ngàn tỷ đồng, giảm trên 3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đạt 7.88 ngàn tỷ đồng, giảm 1.6%.

29/07/2022

LGC: Giải trình chênh lệch BCTC riêng lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

LGC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh HN quý 2/2022 so với quý 2/2021

21/06/2022

LGC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ và hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

18/05/2022

LGC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

28/04/2022

LGC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22

22/04/2022

LGC: Giải trình chênh lệch BCTC HN và riêng quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

21/04/2022

LGC: Điều lệ công ty sửa đổi

09/04/2022

LGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

08/04/2022

ĐHĐCĐ LGC: Bắt đầu thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ quý 3/2022

Sáng ngày 07/04, CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhằm thông qua kết quả kinh doanh 2021 cũng như kế hoạch kinh doanh 2022.

01/04/2022

LGC: Báo cáo thường niên năm 2021

21/03/2022

LGC: Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2022

21/03/2022

LGC: Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (mã CK: LGC) như sau:

28/02/2022

LGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021