Tin tức & sự kiện

30/01/2023

LIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 LIX - Lợi nhuận tăng 27,55% trong 2022.

10/01/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Bột giặt LIX như sau:

03/01/2023

LIX: Đính chính thông tin Nghị quyết HĐQT số 25/2022/NQ-HĐQT

30/12/2022

LIX: Thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

30/12/2022

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương ký các hợp đồng giữa Công ty với NCLQ

28/12/2022

LIX chốt quyền tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 15%

CTCP Bột giặt LIX (HOSE: LIX) vừa thông báo 11/01/2023 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/01/2022.

27/12/2022

LIX: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022

31/10/2022

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2022

18/10/2022

LIX: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 03/2022

18/10/2022

LIX: Giải trình biến động KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/10/2022

LIX: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

05/09/2022

Quý 2 "lãi bùng nổ" của nhiều doanh nghiệp hóa chất

Kết thúc mùa Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2, nhiều doanh nghiệp hóa chất có bức tranh kinh doanh sáng màu. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp ngậm ngùi báo lãi giảm hoặc bất ngờ chuyển lãi thành lỗ.

01/08/2022

LIX: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

LIX: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

LIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2022

21/07/2022

LIX: Lãi sau thuế quý 2 tăng 74% nhờ được chia lợi nhuận từ công ty con

Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) báo lợi nhuận sau thuế hơn 69 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

19/07/2022

LIX: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/07/2022

LIX: BCTC quý 2 năm 2022