Tin tức & sự kiện

29/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 40 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LNC của CTCP Lệ Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 40 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lệ Ninh (TDP Liên Cơ – Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/10/2023 và xuất trình chứng minh dân, căn cước công dân).năm 2022

28/09/2023

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/09/2023

LNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

02/08/2023

LNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

LNC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

04/07/2023

LNC: Quyết định xử lý vi phạm về thuế

03/05/2023

LNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

LNC: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 LNC - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng, tăng 6,93% so với cùng kỳ.

10/04/2023

LNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2023

LNC: Báo cáo thường niên 2022

25/03/2023

LNC: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

LNC: Báo cáo tài chính năm 2022

16/03/2023

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

LNC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

19/01/2023

LNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

LNC: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,000 CP

08/12/2022

LNC: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 4,000 CP

06/12/2022

LNC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/11/2022

LNC: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS