Tin tức & sự kiện

13/12/2023

Lào Cai bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án khai thác quặng

22/05/2023

Hai công ty nước sạch sắp rời sàn chứng khoán

19/05/2023

LWS, LCW và SD4 bị HNX hủy đăng ký giao dịch

12/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 565 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LWS của CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,65%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 565 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

11/05/2023

LWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/05/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

10/05/2023

LWS: Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai CBTT Hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

10/05/2023

LWS: Ngày 02/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai

08/05/2023

LWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

BCTC 1/2023 LWS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,49 tỷ đồng tăng 0,45% so với cùng kỳ.

20/04/2023

LWS: Báo cáo tài chính quý 1/2023

20/04/2023

LWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/03/2023

LWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2023

LWS: Báo cáo thường niên 2022

28/02/2023

BCTC 2022 LWS - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 3,52% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

24/02/2023

LWS: Báo cáo tài chính năm 2022

24/02/2023

LWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/02/2023

LWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/02/2023

LWS: Báo cáo tài chính quý 4/ 2022

01/02/2023

LWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022