Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MCC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,15 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 MCC - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,12 tỷ đồng, giảm 92,88% so với cùng kỳ.

16/08/2023

MCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

MCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

MCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2023

MCC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 MCC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,29 tỷ đồng, giảm 82,47% so với cùng kỳ.

30/06/2023

MCC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/06/2023

MCC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

16/05/2023

MCC: Phạm Ngũ Cơ - Ủy viên HĐQT - đã bán 57,794 CP

08/05/2023

BCTC 1/2023 MCC - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,19 tỷ đồng tăng 90,29% so với cùng kỳ.

05/05/2023

MCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

MCC: Phạm Ngũ Cơ - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 57,794 CP

27/04/2023

MCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

MCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2023

MCC: Huỳnh Bùi Hoàng Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 362,933 CP