Tin tức & sự kiện

26/07/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

25/07/2023

MCI: Ngày 15/08/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

06/07/2023

MCI: CBTT ký kết hợp đồng soát xét BCTC bán niên và BCTC kiểm toán năm 2023

29/06/2023

MCI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/05/2023

MCI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 MCI - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 6 tỷ đồng.

11/04/2023

MCI: Báo cáo thường niên 2022

08/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCI của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 25/05/2023, Thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng cổ đồng thường niên.

06/04/2023

MCI: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu MCI trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/04/2023

MCI: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

05/04/2023

MCI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/04/2023

MCI: Báo cáo tài chính năm 2022

30/03/2023

MCI: Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

MCI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Thị Thùy Phương

01/02/2023

MCI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

MCI: Bổ nhiệm lại Ông Trần Huy Hùng giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

16/11/2022

MCI: Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

03/08/2022

MCI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

MCI: Ký hợp đồng kiểm toán

08/07/2022

Duy trì hạn chế giao dịch đối với MCI và JOS

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (UPCoM: MCI) và CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS).