Tin tức & sự kiện

19/01/2023

MCO: Báo cáo tài chính văn phòng Quý IV năm 2022

18/01/2023

MCO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/10/2022

MCO: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

MCO: Báo cáo tài chính văn phòng Quý III năm 2022

18/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp BOT làm ăn ra sao?

Thống kê từ 16 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có hoạt động kinh doanh liên quan đến thu phí đường bộ (BOT) cho thấy, tổng doanh thu trong quý 2/2022 đạt 4.88 ngàn tỷ đồng, giảm trên 3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đạt 7.88 ngàn tỷ đồng, giảm 1.6%.

17/08/2022

MCO: Báo cáo tài chính văn phòng 6 tháng năm 2022

17/08/2022

MCO: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

MCO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

MCO: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

MCO: Báo cáo tài chính văn phòng quý 2 năm 2022

07/07/2022

MCO: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

07/07/2022

MCO: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/06/2022

MCO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

MCO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCO của CTCP Đầu tư & Xây dựng BDC Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 và các vấn đề khác (nếu có)

16/05/2022

MCO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

MCO: Thông báo chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông năm 2022

11/05/2022

MCO: Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2022

28/04/2022

MCO: Báo cáo tài chính văn phòng Quý I năm 2022

26/04/2022

MCO: Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông 2022