Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MDF - Doanh nghiệp lỗ 37,28 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 MDF - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 31,96 tỷ đồng

28/09/2023

MDF: Công bố Thông tin: Về việc thôi đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị, Quyết định cử người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị

03/09/2023

Kim Tín MDF dồn dập mua lại trái phiếu trước hạn

18/08/2023

MDF: Thay đổi nhân sự

31/07/2023

MDF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

MDF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

14/07/2023

BCTC Quý 2/2023 MDF - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 2,35 tỷ đồng, giảm 89,97% so với cùng kỳ.

14/07/2023

MDF: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/07/2023

Gỗ MDF báo lãi sau thuế quý 2 giảm 89%, còn lỗ lũy kế 18 tỷ

Theo BCTC quý 2/2023, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) ghi nhận kết quả kinh doanh giảm sút nghiêm trọng ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

14/07/2023

MDF: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

15/06/2023

MDF: Nghị quyết và văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

30/05/2023

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR): Năm 2023, lợi nhuận dự kiến giảm 10,3%, về .264 tỷ đồng

24/05/2023

MDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

Thách thức bủa vây, doanh nghiệp gỗ chới với

Từ cuối năm 2022, tình hình đơn hàng liên tiếp sụt giảm đã tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ. Khó khăn này còn kéo dài sang những tháng đầu năm 2023.

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 06/2023 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
+ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị...

09/05/2023

MDF: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 MDF ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 20,66 tỷ đồng quý I.

05/05/2023

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) báo lãi quý 1 giảm 48%, còn gần 15.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi

04/05/2023

Quý I/2023, lợi nhuận Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) giảm 42,6%, về 755,68 tỷ đồng