Tin tức & sự kiện

10/01/2023

Khai sai dẫn đến nộp thiếu thuế, MDG bị phạt và truy thu hơn 916 triệu đồng

Ngày 06/01/2023, Cục thuế tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Miền Đông (HOSE: MDG) vì hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu thuế.

09/01/2023

MDG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

29/12/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

29/12/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

28/10/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc hủy phát hành trái phiếu

19/10/2022

MDG: Giải trình thay đổi LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/10/2022

MDG: BCTC quý 3 năm 2022

18/08/2022

MDG: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

MDG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

MDG: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

MDG: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

29/07/2022

MDG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại CTCP Miền Đông - Đầu tư hạ tầng

22/07/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu

19/07/2022

MDG: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/07/2022

MDG: BCTC quý 2 năm 2022

27/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bổ sung Thành viên UBKT trực thuộc HĐQT

24/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

21/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai

21/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại VCB Chi nhánh Đồng Nai