Tin tức & sự kiện

18/08/2022

MDG: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

MDG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2022

MDG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại CTCP Miền Đông - Đầu tư hạ tầng

23/07/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu

20/07/2022

MDG: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bổ sung Thành viên UBKT trực thuộc HĐQT

25/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

21/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai

21/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại VCB Chi nhánh Đồng Nai

21/06/2022

MDG: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

21/06/2022

MDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Minh

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

01/06/2022

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

19/05/2022

MDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh

17/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

11/05/2022

MDG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

11/05/2022

MDG: Điều lệ công ty sửa đổi

04/05/2022

MDG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

27/04/2022

MDG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022