Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

12/08/2022

MH3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/08/2022

MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

MH3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/08/2022

MH3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/08/2022

MH3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

MH3: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

27/07/2022

MH3: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

MH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP KCN Cao su Bình Long; Ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, nội dung TCPH sẽ thông báo cụ thể sau trong tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

05/07/2022

MH3: Thông báo ký hợp hồng kiểm toán số 296/HĐKT/TC/NV9 NGÀY 30/6/2022 với công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

24/06/2022

MH3: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17/06/2022

MH3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/06/2022

MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2022

MH3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

MH3: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

MH3: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

12/04/2022

MH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP KCN cao su Bình Long
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, nội dung công ty sẽ thông báo cụ thể sau trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022