Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 MH3 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 45 tỷ đồng.

15/02/2024

Cổ đông doanh nghiệp nào sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt đầu năm Giáp Thìn 2024?

28/01/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 29/1-2/2, tỷ lệ cao nhất lên đến 53%

28/01/2024

Lịch chốt quyền cổ tức 29/1-2/2: Một doanh nghiệp chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt 53%

27/01/2024

Những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức trong tuần tới, cao nhất hơn 53%

24/01/2024

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 700 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 700 đồng/CP

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MH3 - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 65,46% so với cùng kỳ, lãi 12,6 tỷ đồng.

06/01/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền trước Tết 2024 của 8 doanh nghiệp

23/11/2023

Một doanh nghiệp dùng hơn 335 tỷ huy động từ cổ đông để gửi tiết kiệm thay vì đầu tư dự án

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 MH3 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 8,09% so với cùng kỳ, lãi 11,76 tỷ đồng.

13/10/2023

MH3: Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

13/10/2023

MH3: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

10/10/2023

MH3: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Long

05/10/2023

MH3: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua - Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

03/10/2023

MH3: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

03/10/2023

MH3: Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu - Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

02/10/2023

MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2023

MH3: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu - CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

25/09/2023

MH3: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

21/09/2023

MH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị