Tin tức & sự kiện

11/01/2024

Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2023: 4 doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ

03/01/2024

Đã có doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ quý IV/2023

13/11/2023

Định vị ông chủ tổ hợp Artemis Lê Trọng Tấn

08/11/2023

Lùm xùm liên miên, Artemis Thanh Xuân có xứng tầm chung cư cao cấp ?

12/10/2023

MHL: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02/10/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MHL của CTCP Minh Hữu Liên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10/2023
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, 41-43 đường D1, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

27/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MHL của CTCP Minh Hữu Liên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10/2023
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, 41-43 đường D1, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

26/09/2023

MHL: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/09/2023

MHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/09/2023

MHL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/09/2023

MHL: Giải trình công bố thông tin và liên quan đến báo cáo tài chính