Tin tức & sự kiện

06/01/2023

MIC: Thông báo xử lý các khoản nợ quá hạn, thanh lý thiết bị

04/01/2023

MIC: Giao dịch với bên có liên quan

22/12/2022

MIC: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty mẹ

22/12/2022

MIC: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

15/12/2022

MIC: Thông báo về hồ sơ tỷ lệ sở hữu nước ngoài là hợp lệ theo quy định

20/07/2022

MIC: Ký kết hợp đồng niêm yết cổ phiếu

20/07/2022

MIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

MIC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

09/05/2022

MIC: Thông báo đính chính Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/05/2022

MIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

MIC: Nguyễn Xuân Lư - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,500 CP

22/04/2022

ĐHĐCĐ MIC 2022: Mục tiêu tăng trưởng doanh thu tối thiểu 40%, chi trả cổ tức 15%

Ngày 21/04, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 và thông qua định hướng phát triển trong giai đoạn 2022 – 2026.

12/04/2022

MIC: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIC của CTCP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty CP Kỹ Nghệ Khoáng sản Quảng Nam - Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
          - Nội dung họp: Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

26/03/2022

MIC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

23/03/2022

MIC: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

MIC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/01/2022

MIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/10/2021

MIC: CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Phương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 138,000 CP

08/10/2021

MIC: CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Phương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 138,000 CP