Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MNB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 5,19 tỷ đồng, giảm 69,83% so với cùng kỳ.

17/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/1

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 MNB - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,91 tỷ đồng, giảm 88,04% so với cùng kỳ.

14/09/2023

MNB: Giải trình Lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên biến động 10% so với cùng kỳ

05/09/2023

MNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

MNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

06/08/2023

Tiền đổ vào chứng khoán, tuần tới xảy ra 'rung lắc' mạnh?

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 MNB - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 7,9 tỷ đồng, giảm 81,73% so với cùng kỳ.

02/08/2023

MNB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

MNB: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

25/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MNB của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 31/08/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/07/2023

MNB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2023

MNB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

MNB: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2023

18/07/2023

MNB: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

03/07/2023

MNB: Thay đổi nhân sự

30/06/2023

MNB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/05/2023

BCTC 1/2023 MNB - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 15,88 tỷ đồng tăng 32,2% so với cùng kỳ.

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MNB của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

15/05/2023

MNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023