Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 MPT - Một năm đi lùi.

13/01/2023

MPT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/11/2022

Doanh nghiệp dệt may thắng lớn trong quý 3 nhưng lo “hụt hơi” cuối năm

Các doanh nghiệp dệt may đã đi qua 3/4 chặng đường năm 2022 với nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ. Dự báo quý còn lại của năm, bức tranh kém sắc hơn khi lượng đơn hàng đang sụt giảm mạnh cùng sự cạnh tranh gay gắt về giá.

23/10/2022

MPT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

MPT: Bổ nhiệm Ông Lâm Tăng Quảng giữ chức Kế Toán Trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty thay cho Bà Nguyễn Thị Hải Yến

03/10/2022

MPT: Nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị công ty của Bà Nguyễn Thị Hải Yến

10/08/2022

MPT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

MPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

MPT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

MPT: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2022

12/07/2022

MPT: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

12/07/2022

MPT: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

12/07/2022

MPT: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

12/07/2022

MPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2022

MPT: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Yến là người phụ trách quản trị Công ty

08/07/2022

MPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/07/2022

MPT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3

01/07/2022

MPT: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 2)

24/06/2022

MPT: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

07/06/2022

MPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông