Tin tức & sự kiện

11/08/2022

MPT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

MPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

MPT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

MPT: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2022

12/07/2022

MPT: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

12/07/2022

MPT: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

12/07/2022

MPT: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

12/07/2022

MPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2022

MPT: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Yến là người phụ trách quản trị Công ty

04/07/2022

MPT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3

24/06/2022

MPT: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

07/06/2022

MPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPT của CTCP Tập đoàn MPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 06/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp/thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng 1A, tòa nhà Star City số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và các tờ trình ủy quyền;
+ Các vấn đề khác.

19/05/2022

MPT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

MPT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

MPT: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

MPT: Báo cáo tài chính năm 2021

25/01/2022

Lợi nhuận quý 4 cứu MPT thoát lỗ trong năm 2021

Nhờ kết quả khả quan trong quý cuối năm đã giúp CTCP Tập đoàn MPT (UPCoM: MPT) có lãi trong năm 2021. Tuy nhiên, con số lãi ròng chỉ vỏn vẹn gần 83 triệu đồng.

20/01/2022

MPT: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/01/2022

MPT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021