Tin tức & sự kiện

15/12/2023

Doanh nghiệp chuyên may đồ nội y, tất xuất Nhật, Hàn,... ngừng sản xuất, nhân sự còn 5 người, cựu Lãnh đạo bị tố cáo

15/11/2023

Vụ "sếp" Trường Tiền bị tạm dừng giao dịch tài sản: Loạt công ty liên quan đều tăng vốn khủng

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 MPT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,39 tỷ đồng

25/08/2023

Nhóm cổ phiếu thủy sản và dệt may ngược dòng tỏa sáng

07/08/2023

MPT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 MPT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,24 tỷ đồng

21/07/2023

MPT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

MPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

MPT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

26/06/2023

MPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/06/2023

MPT: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức lần 2 không thành công

16/06/2023

MPT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3

16/06/2023

Lãi suất điều hành giảm, tiền đổ mạnh vào chứng khoán

09/06/2023

MPT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2

09/06/2023

MPT: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức

18/05/2023

MPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/05/2023

BCTC 1/2023 MPT ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,08 tỷ đồng quý I.

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPT của CTCP Tập đoàn MPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 06/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp/ thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 1A, tòa nhà Star City số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và các tờ trình ủy quyền;
+ Các vấn đề khác.

25/04/2023

MPT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

MPT: Báo cáo tài chính quý 1/2023